સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
વ્યક્તિઓ અને વિભાગોના કાર્યક્રમને માપવાનું ધોરણ કયું છે ?

અંકુશ
અંદાજપત્ર
સંકલન
વ્યવસ્થાતંત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
ભારતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કયા વર્ગની બેરોજગારી વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે ?

કારીગરો
વેપારીઓ
શિક્ષિત યુવાનો
અશિક્ષિત યુવાનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
એક ત્રિકોણના વેધની લંબાઈ તેને અનુરૂપ પાયા (Base)થી 5/3 ગણી છે. જો વેધની લંબાઈ 4 સે.મી. વધારીએ અને પાયાની લંબાઈ 2 સે.મી. ઘટાડીએ તો બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ સરખા રહે છે તો ત્રિકોણના પાયા અને વેધની લંબાઈ શોધો.

20 સે.મી., 32 સે.મી.
12 સે.મી., 20 સે.મી.
7 સે.મી., 9 સે.મી.
15 સે.મી., 8 સે.મી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
'ધ ઈન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ' માસિક કયા ક્રાંતિકારી વીર દ્વારા લંડન ખાતે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું ?

સરદારસિંહ રાણા
મદનલાલ ઢીંગરા
માદામ ભીખાઈજી કામા
શ્યામજીકૃષ્ણ વર્મા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP