ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ગાંધીજી અસત્ય અને અહિંસાના કટ્ટર વેરી છે.' - આ વિધાનમાં કયો અલંકાર છે ?

અનન્વય
વ્યતિરેક
અતિશયોક્તિ
વ્યાજસ્તુતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દસમૂહોને બદલે એક શબ્દ વાપરવાથી ભાષાની લખવાની બોલવાની અભિવ્યક્તિમાં શું આવે છે ?

ચમત્કૃતિ
ભાવપલટો
લાઘવ
અર્યછાયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP