ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ગાંધીજી અસત્ય અને અહિંસાના કટ્ટર વેરી છે.' - આ વિધાનમાં કયો અલંકાર છે ?

અતિશયોક્તિ
વ્યાજસ્તુતિ
અનન્વય
વ્યતિરેક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'શરસંધાન કરવું' રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

લક્ષ્ય આપવું
લક્ષ્ય સાધવું
લક્ષ્ય ન મળવું
ધ્યેય સિધ્ધ ન થવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP