ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
ક્ષમા

ક + ષ + અ + મ + આ
ક + ક્ષ્ + મ્ + આ
ક્ + ષ્ + અ + મ્ + આ
ક્ + શ્ + અ + મ્ + આ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘તહીં ઊગ્યો છે હજુ અર્ધભાનુ, નવીન રંગે નભ છે ભરેલું;
શુકો ઊડે ગીત હજાર ગાઈ, સહુ સ્થળે છે ભરપૂર શાંતિ.’ - કાવ્યપંક્તિમાં રહેલો અલંકાર ઓળખો.

અતિશયોક્તિ
સજીવારોપણ
અર્થાતરન્યાસ
સ્વભાવોક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP