શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદઃ શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

પ્રણામ – નમન
પ્રમાણ – નમસ્કાર
કૂજન – મધુર અવાજ
કુજન – ખરાબ માણસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

સ્વગત - બીજાને કહેવું
સૂવા – ઊંઘવા
સ્વાગત – આવકાર
સુવા – એક વનસ્પતિનાં બીજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો :

શીલા - ચારિત્ર્યહીન સ્ત્રી
સુદિન - શુભ દિવસ
શિલા પથ્થર
સુદીન - ખૂબ નમ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP