કરંટ અફેર્સ ઓક્ટોબર 2022 (Current Affairs October 2022)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ બંને
સોલર ફેસિલિટીના બે ઘટકો છે - સોલર પેમેન્ટ ગેરેન્ટી ફંડ અને સોલર ઈન્સ્યોરન્સ ફંડ
ISAની 5મી બેઠકમાં ‘સોલર ફેસિલિટી’ને મંજૂરી આપવામાં આવી.
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓક્ટોબર 2022 (Current Affairs October 2022)
પબ્લિક અફેર્સ ઈન્ડેક્સ 2022 અનુસાર, નાના રાજ્યોની શ્રેણીમાં ક્યું રાજ્ય ટોચના સ્થાને છે ?

ગોવા
ઉત્તરાખંડ
સિક્કિમ
ત્રિપુરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP