ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'વમળ' શબ્દ કયા શબ્દસમૂહો માટે વાપરી શકાશે ?

પવનની લહેર માટે
કાદવમાં ઊગેલા કમળ માટે
વહેતા પાણીમાં થતા કુંડાળા માટે
નદીના વળાંક માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કયું વાક્ય સાચું ?

દરેક વિદ્યાર્થીને...
દરેક વિદ્યાર્થીઓને...
દરેક-દરેક વિદ્યાર્થીઓને
દરેકે વિદ્યાર્થીઓને...

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP