સમગ્ર વિશ્વના દેશો ડ્રગ્સ–નારકોટીકસના બંધારણીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. સમાજજીવનને કપરી મુશ્કેલીઓમાં મુકી દેવાની આ આદતને ખાળવા અને તેની સામે લોકમત જાગૃત કરવા ''વર્લ્ડ એન્ટી નારકોટીકસ ડે" વર્ષની કઈ તારીખે મનાવવામાં આવે છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

પુરાતત્વ ખાતા દ્વારા જૂના સ્થાપત્યોની જાળવણીને સરકાર દ્વારા અત્યંત મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યુ છે અને એના માટે અલાયદા હેરિટેજ સેલની રચના કરવામાં આવી છે. આ બાબતની સતત પ્રતિતિ થતી રહે અને સ્થાપત્યોને મહત્વ મળતું રહે એ ઉદેશ સાથે પ્રતિવર્ષ 'વર્લ્ડ હેરીટેજ ડે‘ કયા દિવસે મનાવવામાં આવે છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ દ્વારા 2014-2024ને કયા દાયકા તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

ભારતના યુવાધનને ભારતના ભવિષ્ય માટેનો પાયો ગણવામાં આવે છે. યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરવા અને તેમના ઉત્કર્ષ માટે ઉજવાતો 'ઇન્ટરનેશનલ યુથ ડે’ કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?