કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2023 (Current Affairs January 2023)
મેટાવર્સમાં પ્રવેશ કરનારું પ્રથમ રાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન ક્યું બન્યું ?

એકપણ નહીં
BCCI
હૉકી ઈન્ડિયા
ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP