સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
કેન્દ્ર સરકારમાં હાલમાં રાજ્યકક્ષાના નાણાંપ્રધાન તરીકેની જવાબદારી કોણ વહન કરી રહ્યું છે ?

અરુણ જેટલી
નિર્મલા સીતારામન
અનંત ગીતે
જયંત સિન્હા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
કંપની પોતાના ઈક્વિટી શેરહોલ્ડરોને 'શૂન્ય ટકાના પરત થવાને પાત્ર ડિબેન્ચર્સ' બોનસ તરીકે ___ શકે, આવા ડિબેન્ચર્સ ___ આપી ન શકાય.

આપી, વટાવથી
આપી ન શકે, પ્રીમિયમથી
આપી, પ્રીમિયમથી
આપી ન શકે, વટાવથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
દૈનિક સમાચાર પત્રોમાંથી મેળવેલ ફુગાવાના દરના આંકડા ___ માહિતી છે.

પ્રાથમિક
ગૌણ
આંકડાકીય
ગુણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
રાજ્ય સરકારની સૌથી મોટી આવક કઈ છે ?

જમીન મહેસૂલ
મોટર વાહન પરનો ટેક્સ
મનોરંજન કર
વેલ્યુ એડેડ ટેકસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ ઓડીટર (Sub Auditor) (13-9-2015)
સતત ઓડીટ ઉપયોગી છે કારણ કે ___
1. ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ શક્ય બને છે.
2. ઓડિટ કાર્ય ઝડપથી પૂર્ણ કરી શકાય છે.
3. ચાલુ વર્ષ દરમિયાન હિસાબી આંકડા બદલી શકાતા નથી.
4. આંતરિક તપાસની જરૂર રહેતી નથી.

1, 3 અને 4 સાચા છે.
2 અને 4 સાચા છે.
2 અને 3 સાચા છે.
1 અને 2 સાચા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP