ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવો.

શંખ, શૌર્ય, શૃંખલા, શ્રેયા, શ્વાન
શંખ, શૃંખલા, શ્રેયા, શૌર્ય, શ્વાન
શૌર્ય, શ્રેયા, શંખ, શૃંખલા, શ્વાન
શંખ, શૃંખલા, શૌર્ય, શ્રેયા, શ્વાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ખાંડાની ધારે ચાલવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

તલવારની ધાર પર ચાલવું
ખૂબ યુદ્ધ કરવું
બહાદુર દર્શાવવી
ખૂબ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં જીવવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કહેવત - "સહિયારી સાસુની ઉકરડે મોંકાણ" નો અર્થ શું છે ?

દિલની વાત જણાવવી
ઘરની વાતો બીજાને કહેવી
સહિયારી જવાબદારી લેતાં સૌ પાછી પાની કરે
પીઠ પાછળ નિંદા કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો : 'કાગનો વાઘ કરવો'

રોક્કળ કરવી
ગજનું રાજ કરવું
બુમરાણ કરવી
રજનું ગજ કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP