કરંટ અફેર્સ જૂન 2022 (Current Affairs June 2022)
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ક્યા શહેરમાં IN-SPACe (ઈન્ડિયન નેશનલ સ્પેસ પ્રમોશન એન્ડ ઓથોરાઈઝેશન સેન્ટર)નું ઉદ્ઘાટન કર્યું ?

અમદાવાદ
ગાંધીનગર
બેંગલુરુ
પુણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જૂન 2022 (Current Affairs June 2022)
તાજેતરમાં વડાપ્રધાન નેરન્દ્ર મોદીએ ક્રેડિટ લિન્કડ સરકારી યોજનાઓ માટે રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ લૉન્ચ કર્યું તેનું નામ જણાવો.

લોક સમર્થ પોર્ટલ
લોક કલ્યાણ પોર્ટલ
જન સમર્થ પોર્ટલ
જન કલ્યાણ પોર્ટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જૂન 2022 (Current Affairs June 2022)
કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા પ્રસ્તાવિત નવી મોડલ સ્કૂલોનું નામ શું છે ?

PM પદ્મ સ્કૂલ
PM મોદી સ્કૂલ
PM આદર્શ સ્કૂલ
PM શ્રી સ્કૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP