ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નાણાકીય વર્ષ જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બર માટેના બદલાવની ભલામણ કરનાર સરકાર દ્વારા નિયુક્ત થયેલ સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા ?

પી.વી. રાજારામન
અરુણ જેટલી
શંકર આચાર્ય
હસમુખ અઢિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
5 વર્ષમાં ઉભું કરવાનું થતું યાત્રીઓની સલામતી માટેનું સમર્પિત રેલવે સલામતી ફંડનું શું નામ આપવામાં આવ્યું છે ?

રાષ્ટ્રીય રેલ સુરક્ષા કોશ
રેલ સલામતી રીઝર્વ ફંડ
રેલ સુરક્ષા અર્થ કોશ
રેલવે અકસ્માત શમન ફંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
રતન વટલ સમિતિ નીચેના પૈકી શેના માટે નીમવામાં આવી હતી ?

વિમુદ્રીકરણની અસરોનો અભ્યાસ કરવા માટે
ડિજિટલ ચૂકવણીઓ માટે
ચૂકવણી બેંકો (પેમેન્ટ બેંકસ)ને લાયસન્સ આપવા માટે
FRBM એકટની સમીક્ષા માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP