ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતમાં એક રૂપિયાની નોટ ઉપર નીચેનામાંથી કોની સહી હોય છે ?

રિઝર્વ બેંકના ગવર્નરની
રિઝર્વ બેંકના ડે.ગવર્નરની
નાણાં સચિવ
નાણામંત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતની મધ્યસ્થ બેન્કનું નામ છે.

ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્ક
રીઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા
બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP