ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"ધોળા ધાવણ કેરી ધારાએ પામ્યો કસુંબીનો રંગ"- આ પંક્તિમાં સમાવિષ્ટ અલંકાર ઓળખાવો.

વર્ણાનુપ્રાસ
યમક
ઉત્પ્રેક્ષા
ઉપમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પાકેલી ઈંટથી ઘર બનાવ્યું. - રેખાંકિત પદની વ્યાકરણગત ઓળખ જણાવો.

ક્રિયાપદ
વિશેષણ
કૃદંત
વિશેષણ અને કૃદંત બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP