GPSSB Nayab Chitnish Exam Paper (23-11-2018)
EVM નું સાચું નામ શું છે ?

ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મેથડ
ઇલેક્ટ્રોનિક વેઈટ મશીન
ઈલેક્ટ્રોનિક વેલ્યુ મશીન
ઇલેકટ્રોનિક વોટિંગ મશીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Nayab Chitnish Exam Paper (23-11-2018)
ગુજરાત રાજ્યમાં પંચાયતી રાજ અને ગ્રામવિકાસ અંગેના કાર્યક્રમોની તાલીમ આપવા માટેની સર્વોચ્ચ સ્વાયત્ત સંસ્થા કઈ છે ?

SIRD (એસઆઈઆરડી)
SPIPA (સ્પીપા)
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ
IRMA (ઈરમા)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP