ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની જોડીમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

માલિક - માલકણ
પિતા - પિતૃત્વ
વિદ્વાન - વિદ્વત્તા
ચોર - ચોરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP